Anmälning 

Anmälning

 

Här nedan finner ni priser för skidkort säsong 2019/2020

 

Medlem, .................................................................1.300 kr

Ej Medlem, .............................................................1.750 kr

 

Mervärdeskatt, 6 %, ingår i priserna.

 

Med medlemar avses de som innehar medlemskap i Vreta Skid- och Motionsklubb eller Vreta Kloster Golfklubb. Barn under 16 år åker alltid gratis i Vretaslingan.

 

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. Detta innebär att vi inte vidarebefordrar dina uppgifter till tredje part utan ditt samtycke. Se Allmänna villkor.

Plats för anmälningsformuläret

 

Allmänna Villkor

Som kund till Vretaslingan Ek. för. kommer dina personuppgifter att registreras i vårt kundregister. Uppgifterna används av oss och våra delägare Vreta Kloster Golfklubb och Vreta Skid- och Motionsklubb för fakturering, leveranser av tjänster, m.m., och som underlag för statistik och marknadsföring.

Marknadsföring kan ske via post, telefon eller på annat sätt. Erbjudanden från våra samarbetspartners lämnas normalt direkt från oss eller någon av våra ägare. Dina personuppgifter lämnas ut till samarbetspartners endast i undantagsfall.

Du har rätt att skriftligen utan kostnad begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuella felaktiga uppgifter om dig. Du kan också spärra uppgifterna mot marknadsföring.

Om du så önskar spärra dina uppgifter, maila oss på info@vretaslingan.se