PartnersVretaslingan ekonomisk förening är ett projekt med syfte att stödja och utveckla besöksnäringen på året runt basis i vårt område. Förutom att Vreta Skid- och Motionsklubb, Vreta kloster GK och Vreta Kloster Golf AB ingår som andelsägare i föreningen så är också fler av bygdens lokala näringsidkare med för att stödja arbetet. Nedan finner ni en lista på föreningen medlemmar. För att projektet skulle kunna genomföras så har vi erhållit ekonomisk stöd från följande myndigheter, organisationer och företag.  Se lista nedan.

De som är medlemmar i den ekonomiska föreningen är.
Vreta Kloster Golf AB www.vkgk.se

Vreta Kloster Golfklubb www.vkgk.se

Vreta Skid & Motionsklubb www.vretasomk.com

Stora Tyttorp www.tyttorp.se

Medley Ljungsbro www.medley.se

Cloetta Produktion Sverige AB www.cloetta.se

Hemköp Ljungsbro www.hemkop.se

Preem Ljungsbro www.preem.se

Jannes Cykel & Motor i Ljungsbro www.jannescykel.se

Ica Brunnby, Ljungsbro www.ica.se

 

Finansiering sker genom stöd från:

Leader Folkungaland http://www.folkungaland.se

Vattenfall www.vattenfall.se

Östsam www.ostsam.se

Linköpings Kommun www.linkoping.se

Sv. Skidförbundet http://www.skidor.com/

Idrottslyftet http://www.rf.se/